تاریخ : 31 مرداد 1396
زمان : 07:54:25
1 2 3 4
تبلیغات
آخرین ارسال های انجمن
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
ترجمه مقاله زبان تخصصی

تجزیه و تحلیل و طراحی از یک نوع جدید با راندمان بالا

موتور القایی تک فاز بر اساس تولی منفی

جبران خسارت میدان مغناطیسی

چکیده :از آنجا که میدان مغناطیسی توالی منفی است، موتور القایی تک فاز

در مقایسه با موتور القایی سه فاز دارای درجه حرارت پایین تر،

گشتاور خروجی و کارایی پایین تراست. بر اساس میدان مغناطیسی توالی منفی اصل جبران خسارت بوده، این مقاله یک نوع جدید موتور تک فاز با

یک پیکربندی سیم پیچ های استاتور ویژه به تضعیف میدان مغناطیسی توالی منفی و بهبود کارایی و قدرت تراکم موتور است.

معادل روش فعلی و مدار معادل، عملکرد شخص موتور نوع جدیدی مطالعه شده است. با کمک المان محدود نرم افزار JMAG، مقایسه بین موتور نوع جدید و موتور معمولی ثابت می کند که کارایی و عملکرد موتور تک فاز با ساختار جدید می تواند استاتور تا حد زیادی بهبود یافته است.

مقدمه:

موتور القایی تک فاز به طور گسترده ای در بسیاری از برنامه های که در آن

یک منبع تک فاز است که به آسانی موجودبوده، به ویژه در خانه، از قبیل یخچال،

ماشین لباسشویی، هود آشپزخانه، طرفداران، کوره، بخاری، هوا سیستم های تهویه مطبوع، میکسر مواد غذایی، اجاق گاز مایکروفر (مایکروویو)، پمپ ها، و غیره مورد استفاده قرارمیگیرد. در بسیاری از این برنامه های کاربردی که در واقع دو موتور فاز با سیم پیچ اصلی و کمکی موتور است.

 

 

از آنجا که

از عدم تقارن پیکربندی استاتور، میدان مغناطیسی فاصله هوایی می شود یک میدان بیضی و به یک تجزیه مثبت توالی جهتچرخش و یک توالی منفی

یک [1] [2] می تواند باشد. دنباله منفی میدان مغناطیسی تولید ترمز گشتاوری در موتور، که باعث کارایی و خروجی گشتاور کم می شود و باعث شخصیت ساز نرم است.

 معمولا، میدان مغناطیسی توالی منفی و جریان تضعیف شده توسط طراحی سیم پیچ و انتخاب خازن را به میدان شکاف در یک به یک گشتاور میدان بسته شود. شرایط خاص [3] [4]. اما با توجه به شروع عملکرد در طراحی، تقریبا هیچ درست گردی خارج در حالت امتیاز وجود دارد. و درجه درست بیضی با بارگذاری های مختلف در حال تغییر است. زمینه توالی منفی است

وهمیشه در موتور القایی تک فاز وجود می باشد.

در این مقاله یک موتور القایی تک فاز نوع جدید برای تضعیف جریان توالی منفی و درجهت چرخش.

در شکل ۱دو مجموعه سیم پیچ استاتور وجود دارد که نشان داده شده است.

شکل. 1.مدارتک خطی استاتور موتور نوع جدید می باشد.

پیچ در پیچ مداربندی به بهبود بهره وری و گشتاور خروجی و کاهش جریان توالی منفی به تضعیف میدان مغناطیسی توالی منفی می باشد.

با استفاده از روش جریان معادل و مدار معادل، عملکرد شخص از موتور نوع جدیدی مطالعه شده است. مستقر در عملکرد قدرتمند از تجزیه و تحلیل گذرا 2D و همراه تجزیه و تحلیل JMAG، یک مدل imitational گذرا از نوع جدید موتور ارائه شده و با جهت مدار همراه تجزیه و تحلیل زمان پله روش

عناصر محدود از طریق یک مثال واقعی است.

مقایسه و تجزیه و تحلیل از نوع موتور های جدید و موتور تک فاز معمولی را نشان می دهد کارایی مدل imitational در این مقاله و بازده پیشنهاد و عملکرد از نوع جدید موتور تک فاز می تواند تا حد زیادی بهبود یافته است.

II. تجزیه و تحلیل نوع موتور جدید با استفاده از سکانس منفی

اصل جبران خسارت

A. توالی منفی جبران خسارت اصل استاتور سیم بندی های پیچ در پیچ است در شکل ۱ نشان داده شده است.

دو مجموعه سیم پیچ سیم پیچ از آرمیچر هستند (به عنوان M و A ثبت شده)

و توالی منفی سیم پیچ جبرانی(به عنوان مگاژول و AJ ثبت شده).

دو مجموعه سیم پیچ اتصال در دنباله و سری فاز خود را در جهت معکوس MJ است، همان ضریب توزیع M و به متصل در سری AJ است.

ضریب توزیع یکسان A و M به سریال  در متصل رشته؛ بنابراین در نوع موتور جدید، توالی مثبت پیچیده امپدانس مجموع امپدانس توالی مثبت است

سیم پیچ آرمیچر و امپدانس توالی منفی از توالی منفی سیم پیچ جبرانی می باشد. این مجموعه امپدانس توالی منفی از موتور ازاین مجموع است میله فلزی  امپدانس توالی منفی از میله فلزی سیم پیچ و امپدانس توالی مثبت از آنهایی که جبرانی هست.

از آنجا که امپدانس توالی مثبت خیلی بیشتر از امپدانس توالی منفی در القاء فاز موتورمی باشد ، دنباله منفی افزایشی تشکیل شده امپدانس بیش از مثبت دنباله است.

سپس در حال حاضر توالی منفی بدیهی است سقوط خواهد کرد به عنوان تقریبا سقوط جریان مثبت دنباله وجود دارد. دنباله منفی میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیم پیچ آرمیچر می شود

تا حد زیادی توسط میدان مغناطیسی مثبت دنباله تضعیف تولید شده توسط سیم پیچ جبرانی است.

توسط چنین توابع رابطه الکترومغناطیسی از نوع موتور جدید می تواند

شرح داده شود:

um:فاز اصلی ولتاژ پیچیده است

ua:ولتاژ فاز کمکی پیچیده است

:udولتاژ روتور

:uqبرابر با صفر است.

Zm،Za،Zaj،Zmj:  امپدانسهای سیم پیچ استاتور می باشد.

ZD،ZQ:امپدانسهای دوفاز رتور میباشند.

        B:تجزیه وتحلیل عملکرد

از آنجا که سیم بندی وسیم پیچی  استاتور از نوع جدیدی از موتور است، با استفاده از چرخش نظریه میدان مغناطیسی پیچیده می شود ، هشت مدار معادل موتور برای محاسبه وجود دارد. با استفاده از روش فعلی معادل، می توان یکی از تبدیل سیم پیچ به یک ساختگی جدید پیچ در پیچ داشتن تعداد که تبدیل از پیچ در پیچ را داشته باشد.

 

زمانی که دست سیم پیچ ها M در عمل به تنهایی،Zf،Zb امپدانس مربوط به مثبت و توالی منفی میدان مغناطیسی هستند.

ترانسفورماتور کمکی سیم پیچ ها و

توالی منفی به سیم پیچ جبرانی ها الگوی رفتاری

نوبت از طرف سیم پیچ را دارند ، موتور به عنوان یک دیده

متقارن است توسط موتور دو مرحله و جریان های پیچیده را می توان

چنین توابع شرح داده شده:

فرمول های بالاضریب تغییر سیم پیچها میباشد.

Wa،Wu،Wz:اولویت سیم پیچها میباشد.

Wdpa،Wdpu،Wdpz:ضرایب سیم پیچها میباشد.

شکل۲مدارات ولتاژرانشان داده است.

به دنبال مدارات ولتاژ و ارتباط عمومی الکترومغناطیسی از

موتور، فاز اصلی مدار معادل نوع جدیدی از موتور

با توالی منفی سیم پیچ جبران می شود.

مانند:شکل۲

توسط مدار معادل، دنباله مثبت و منفی امپدانس از انواع موتور جدید عبارتند از:

در(۳)،Zp2(s)،امپدانس توالی مثبت از از طرف سیم پیچ ها M است،

(۵)به عنوان مثال نشان داده شده است.

Zg2aj(s)،که امپدانس توالی منفی از سیم پیچ جبران AJ است،نشان داده شده در(۷).

در(۴)،Zg2(2)،دنباله منفی امپدانس سیم پیچ ها اصلی M است وZp2aj(s)امپدانس مثبت توالی جبران سیم پیچ ها AJاست. کهنشان داده شده در۶و۷.

شکل ۲مدارات ولتاژ بندی نوع جدیدی از موتوراست.

درشکل۳،

مرحله اصلی مدارمعادل از نوع جدیدی موتور با سیم پیچ جبرانی توالی منفی پیچیده ، توالی منفی و افزایش امپدانس درجهت توالی منفی تولید شده توسط سیم پیچ آرمیچر می تواند به شدت توسط میدان مثبت دنباله تضعیف تولید شده توسط جبرانی سیم پیچ کرد. بنابراین از جریان منفی در هر شرایط بار کاهش یافته است. بهره وری از موتور می تواند به شدت بهبود یافته است.

C.توالی منفی جبران خسارت سیم پیچ طراحی شده

بر اساس اصل جبران خسارت توالی منفی و

مدار معادل می شود ، عملکرد شخص از انواع جدید

موتور محاسبه کرد. با توجه به تولید از هزینه،

سیم پیچ جبران توالی منفی طراحی شده برای

سامی مواد مس با مصرف معمول موتور تک فاز داشته است.

تجزیه و تحلیل اساسی این است برای 550W-خازن تک فاز با رتبه بندی موتور و پارامترهای هر قطب سیم پیچ ها نشان داده شده در جدول ۱

 

بر اساس یک مدل محور DQ استاندارد یک متقارن است

دو مرحله ماشین های القایی در چارچوب مرجع ثابت

[5]، ولتاژ دو مرحله می توان با چنین معادلات توصیف شده است:

معادلات (9) و (10) از توابع از ولتاژ ماشین القایی دو مرحله ای.

توسط توابع، حالت پایدار عملکرد محاسبه شده است.

جدول زیرجدول رتبه بندی و پارامترهای موتورنشان میدهد.

از آنجا که از میدان مغناطیسی تولید شده توسط توالی منفی سیم پیچ جبرانی، گشتاور خروجی و بهره وری از نوع جدیدی از موتور می تواند به شدت بهبود یافته است.

در مقایسه با موتور تک مرحله معمولا با همان

رتبه بندی، بهره وری و سرعت منحنی به عنوان شکل ۴نشان داده شده است از منحنی، جبران توالی منفی می تواند ساختار بهبود بهره وری از موتور در بار امتیاز و بار نور ارائه موثر است.

  1. محدود مدل گذرا

JMAGوکارگاه یک میدان الکترومغناطیسی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گیرد

تجزیه و تحلیل نرم، مجذور دارای عملکرد قدرتمند از گذرا 2D

تجزیه و تحلیل تابع و تابع تجزیه و تحلیل همراه است. با استفاده از JMAG نرم، Imitational یک مدل گذرا از نوع جدیدی از موتور است ارائه شده است. در مدل مصنوعی، اثر به پایان

موتور نادیده گرفتن که در روتور جریان مخالف فعلی ، در نظر گرفته شده است

تنها خروج در بارها و تنها تأثیری است مقاوم در نظر گرفته شده در برابر

حلقه پایان دادن به.

مقاطع موتور معمولا تک مرحله و

نوع جدیدی از موتور استفاده می شود به منظور بررسی عملکرد جدید

انواع موتور هستند

که نشان داده شدن درشکل5(a)و(b).

B.تجزیه و تحلیل عملکرد گذرا عملیات موتور گذرا برای بار امتیاز محاسبه شده است. با مدار درست زمان پله همراه محدود عنصر

روش: [6-9]. مقایسه بین معمولا تک مرحله

موتور و نوع جدیدی از عملکرد موتور شبیه سازی شده است

خلاصه در شکل. 6-9. خطوط جریان و چگالی شار در مقطع از

موتور در دارای بار سامی عامل در زمان شکل ۶ نشان داده شده است.

در شکل، می توانید ببینید فونز لا شکاف در چگالی شار مغناطیسی است بهبود یافته و درجه بیضی توسط میدان مغناطیسی از

توالی منفی سیم پیچ جبرانی می افتد.

 

شکل۷:گشتاورمقایسه از موتورعادی تک فاز و نوع جدیدی از موتور نشان می دهد . منحنی هاستینگ که گشتاور مغناطیسی موتورنشان می دهد: یک نوع جدید بزرگتر به طور متوسط نسبت گشتاور مغناطیسی و موتور معمولا ریپل گشتاور است تا حد زیادی ضعیف شده. گشتاور مغناطیسی به طور متوسط از نوع جدیدی از موتور 5.31257Nm و ارزش است عادی تک مرحله بار موتور است در شبیه 2.26497 نیوتن متر، شبه روشن توالی منفیساختار جبران تا حد زیادی بهبود راندمان موتور می تواند .

 

شکل۸وشکل۹:

جریان اصلی و جریان فاز کمکی مقایسه موتور تک مرحله عادی ونوع جدید موتورنشان دادن. منحنی فعلی نشان می دهد هاستینگ در موتور جدید از نوع حد زیادی کاهش یافته و از مصرف مس به طور قابل توجهی کاهش وصرفه جویی میشود.

محاسبه شده توسط نرم، از دست دادن مس JMAG از منفی توالی حرکتی جبرانی 71.2W است، به عنوان از دست دادن موتور معمولی 304.2W در شرایط باریکنواختی است. بدیهی است انی که از دست دادن مس تا حد زیادی کاهش و بهره وری بهبود یافته است. بهره وری از نوع جدیدی از موتور محاسبه شده توسط نرم JANG 88.11٪ است که در آن کارایی موتور معمولی 49.18٪ است.

IV.برخی از اشتباهات رایج بر اساس اصول جبران خسارت توالی منفی رو به جلو در این مقاله شرح داده شده. یک تک فاز القایی نوع جدید موتور برای تضعیف جریان توالی منفی درست است،ارائه شده است. مجموعه ای از توالی منفی جبرانی وجود دارد اضافه شده به سیم پیچ های استاتورکه جریان توالی منفی کاهش می دهد برای تضعیف توالی منفی مغناطیسی را بهبود می بخشد و بهره وری و گشتاور خروجی درست میشود. توسط نرم افزار المان محدود JMAG، یک المان محدود گذرا 2D مدل پیروی میکنند که از نوع جدیدی از موتور ساخته شده است. مقایسه درمیان انها معمولا موتور تک مرحله و نوع جدید تجزیه و تحلیل با عملکرد موتور مدل پیروی جدید گذرا است . نتایج اثبات انی که توالی منفی دارای جبرانی موتور راندمان بالا و از دست دادن کم است، می تواند که به جای خازن فاز معمولا تنها استفاده می شود در حال اجرا موتور القایی به صرفه جویی در انرژی بیشتر است.

فهرست ومنابع:

[1] C. G. Veinott, Theory and Design of Small Induction Motors. New York:

McGraw-Hill, 1959.

[2] J. T. J. E. Miller, J. H. Gliemann, C. B. Rasmussen, and D. M. Ionel,

“Analysis of a tapped-winding capacitor motor”, Proc. Conf. Rec. Int.

  1. , vol. 1, Istanbul, Turkey, Sep. 1998, pp.

581–585.

[3] Otto. J. M. Smith, “High-efficiency single-phase motor” ,IEEE

Transaction on Energy Conversion, vol. 7, No.9, pp. 560-569, 1992.

[4] Chan C S, Lai L L, “Steady-state analysis of a three- phase induction motor

with the Smith connection” IEEE Power Engineering Review, pp. 45-46,

[5] R. M. Popescu, T. Jokinen, E. Demeter, and V. Navrapescu, “Modeling

and analysis of a two-phase induction machine with nonorthogonal stator

windings,” Proc. Conf. Rec. IEEE Int. Electrical Machines Drives Conf.,

Seattle, WA, May 1999, pp. 389–391.

[6] Stephen Williamson, Liao Hoon Lim, and Michael J. Robinson, “Finite

element models for cage induction motor analysis”, IEEE Transaction on

Industry Applications, vol. 26, No. 5, 1990.

[7] T. S. Parkin and T. W. Preston, “Induction motor analysis using finite

element”, Sixth International Conference on Electrical Machines and

Drives, Page(s): 20 –24, 1993.

[8] Yahiaoui, A.; Bouillault, F., “2D and 3D numerical computation of

electrical parameters of an induction motor “, IEEE Transactions on

Magnetics, Vo. 30 Issue: 5 Part: 2, pp. 3690 –3692, Sept. 1994.

[9] Yunliao Tang, Electromagnetic Field in Motor, 2rd ed, Science and

Technology Publishing Company:Beijing, 1998.

ادامه مطلب
نویسنده : uosefmamipoor | دسته : مقاله زبان تخصصی ، کنفرانس ومقاله زبان فنی
اصلاح ضریب قدرت

اصلاح ضریب قدرت

 

 

 

اصلاح ضریب توانPower factor correction) (PFC) )فرآیند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است. این فرآیند ممکن است در طول انتقال انرژی الکتریکی و در پست‌ها تغییر ولتاژ انجام شود چراکه به این ترتیب راندمان تبدیل ولتاژ بالا می‌رود. این فرآیند همچنین در مراکز مصرف به ویژه واحدهای صنعتی نیز مرسوم است چراکه به این ترتیب گذشته از کاهش هزینه‌ها مربوط به تهیه انرژی الکتریکی هزینه‌های مربوط به انتخاب کابل و تجهیزات تغذیه نیز کاهش می‌یابد.

به طور کلی ضریب توان بالاتر در انتقال و تولید انرژی الکتریکی مناسب‌تر است چراکه در این صورت تلفات مربوط به انتقال و تولید کاهش می‌یابد و به این ترتیب هزینه‌های مربوط به تولید و انتقال نیز کاهش می‌یابند.

ادامه مطلب
نویسنده : uosefmamipoor | دسته : بدون موضوع ، بدون موضوع
اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازنی وسنکرون کردن

اصلاح ضریب قدرت توسط بانک خازنی وسنکرون کردن

 

 

 

 

بانکخازنی
خازن:
خازن اصطلاحا تولید کننده انرژی راکتیو است، اما خازن توان راکتیو تولید نکرده بلکه مصرفکننده آن نیز
میباشد. فقط در زمانیکه سلفانرژی راکتیو در خود ذخیره می نماید (ازشبکه میکشد) خازن، انرژی ذخیره
شده خود را به شبکه تحویل میدهد و در زمانیکه سلفانرژی ذخیره شده اشرا به شبکه پسمیدهد خازن
از شبکه انرژی میکشد. حال اگر سلفو خازن در کنار هم قرار گیرند، هنگامیکه خازن انرژی میدهد سلفآن
انرژی را می گیرد و زمانی که خازن انرژی میگیرد سلفانرژی میدهد که موجبتعادل انرژی بین سلفو
خازن گشته و دیگر تبادل انرژی بین مصرفکننده و شبکهصورتنمی گیرد.
مزایای استفاده از خازن:
خازنهای مورد استفاده در شبکه های برق دارای اثراتمختلفیهستند که از جمله میتوان به این موارد اشاره
کرد:
-1 کاهشمولفه پسفاز جریان مدار
-2 تنظیم ولتاژ و ثابتنگهداشتن آن به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارتبه دستگاهها به دلیل کاهش
جریان-کاهشتلفاتسیستم
-3 کاهشتوان راکتیو در سیستم به دلیل کاهشجریان
-4 بهبودضریبتوان شبکه
-5 به تعویق انداختن و یا به طور کلیحذفکردن هزینههای لازم برای ایجاد تغییراتدر سیستم
-6 افزایشدرآمد ناشی از افزایشولتاژ و جبران بار راکتیو
جبران توان راکتیو:
جبران سازی توان راکتیو یکی از ابزار بهینه سازی هزینه انرژی و برگشتسریع سرمایه است. در طول چند سال
گذشته با بهره گیری از مواد جدید و روشهای تولید پیشرفته، خازنهایی با تلفاتبسیار اندک در حجم های کوچک
ساخته شده است. با توسعه وتولید کنتاکتورهای خازنیو رگولاتورهای میکروپرسسوری بسیار پیشرفته که
تضمین کننده رفتار مناسبوبهینه بانک خازنی به تغییراتبار است، بانکهای خازنیکاملا قابل اعتماد
گردیدهاند.
بدلیل افزایشاعوجاجهای هارمونیکیدرشبکه های فشارضعیفو متوسط، طراحی بانکهای خازنی بسیار
مشکل و پیچیده شده اند. یکسو سازها، کنترلرهای الکترونیکیموتورها، مبدلهای فرکانسو دیگر بارهای
الکترونیکی برای جبران توان راکتیو مصرفی، نیاز به خازن دارند و در عین حال این مصرفکنندگان مولد
هارمونیک هستند. درصورتنزدیک بودن فرکانسرزونانسمجموعه ترانسو خازن به فرکانسهارمونیکها،
امکان وقوع خطر بسیار محتمل است.
بنابراین به منظور اجتناب از مسایل و هزینه های بعدی قویا پیشنهاد میگردد تا افراد با تجربه برای دستیابی به
طرحی مناسبمورد مشاوره قرارگیرند.
اغلبدستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن
برای تبدیل انرژی الکتریکی به A.C" شرایطلازم برای انجام کار می باشند. بعنوان مثال " موتورهای الکتریکی
انرژی مکانیکی، نیازمند تولید شار مغناطیسی در فاصله هوایی موتور هستند. ایجاد شار تنها توسط توان
راکتیو امکان پذیر و با افزایشبار مکانیکی موتور مقدار توان راکتیو بیشتری مصرفمی گردد.
عمده مصرفکنندگان انرژی راکتیو عبارتند از :
1)- سیستم های الکترونیک قدرت
(AC/DC (rectefiers الف)- مبدل های
(DC/AC (Inverters ب)- مبدل های
(AC/AC (Converters ج)- مبدل های
(( Choppers د)- چاپرها
2) مصرفکنندگان یا تجهیزاتی که دارای مشخصه غیر خطیهستند.
3) مصرفکنندگانی که در شکل موج ولتاژ محل تغذیه خود اعوجاج (هارمونیک) ایجاد مینمایند .
4) متعادل ساز های بار های نا متعادل
5) تثبیتکنندههای ولتاژ
6) کورههای القایی
7) کورههای قوسالکتریکی
AC , DC 8) سیستم های جوشکاری
همانگونه که ذکر شد مصرفانرژی راکتیو اجتناب ناپذیر است.
انتقال انرژی راکتیو، انتقال جریان الکتریکی استو انتقالشنیازمند به کابل با سطح مقطع بزرگتر، دکل های
فشار قوی مقاومتر و در نتیجه هزینه های مازاد است. همچنین افزایشتلفاتالکتریکی و کاهشراندمان شبکه
را نیز به همراه دارد. در مواردی مانند کاربردهای الکترونیک قدرتو متعادل سازی بارهای نامتعادل حتی انتقال
انرژی راکتیو هم کار ساز نبوده و باید انرژی در محل تولید گردد

ادامه مطلب
نویسنده : uosefmamipoor | دسته : بدون موضوع ، بدون موضوع
معرفی سنسورها وکاربرد انها


سنسور، ابزار دقیق
در بخش اتوماسیون سنسور ها می باشند در این plc یکی از مهمترین تجهیزات استفاده شده در کنار
پست سعی بر آن شده تا سنسور ها و کاربرد آنها معرفی شود.سنسور المان حس کننده ای است که
کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا
غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. این سنسورها در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل
مورد استفاده قرار می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به PLC آنالوگ و دیجیتال مانند
باعث شده است که سنسور خشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل PLC دستگاههای مختلف از جمله
اتوماتیک باشد.
سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث
تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.
سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و ... را
به کمیتهای الکتریکی یوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند. این سنسورها در
مورد استفاده قرار PLC انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند
اعث شده PLC می گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله
است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد.
سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و
باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاهها می شوند.
سنسورهای بدون تماس
سنسورهای بدون ماس سنسورهائی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حس کرده و
فعال می شوند.
این عمل به نحوی که در شکل زیر نشان داده شده است می تواند باعث جذب یک رله،
کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم گردد.
کاربرد سنسورها
-1 شمارشتولید: سنسورهای القائی، خازنی و نوری
-2 کنترل حرکت پارچه
و ...: سنسور نوری و خازنی
-3 کنترل سطح مخازن: سنسور نوری و خازنی و خازنی
کنترل سطح
-4 تشخیصپارگی ورق: سنسور نوری
-5 کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری
و خازنی
-6 کنترل تردد: سنسور نوری
-7 اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و
خازنی
-8 اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القائی آنالوگ
مزایای سنسورهای بدون تماس
سرعت سوئیچینگ زیاد: سنسورها در مقایسه با کلیدهای مکانیکی از سرعت
سوئیچینگ بالائی برخوردارند، بطوریکه برخی از آنها (سنسور القائی سرعت) با سرعت
25 کار می کنند. KHz سوئیچینگ تا
طول عمر زیاد: بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و
عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار و ... دارای طول عمر زیادی هستند.
عدم نیاز به نیرو و فشار: با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن قطعه، به نیرو و فشار
نیازی نیست.
قابل استفاده در محیطهای مختلف با شرایط سخت کاری: سنسورها در محیطهای با
فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و ... قابل استفاده می باشند.
عدم ایجاد نویز در هنگام سوئیچینگ: به دلیل استفاده از نیمه هادی ها در طبقه خروجی،
ایجاد نمی شود. Bouncing) (Noise نویزهای مزاحم
سنسورهای القائی
سنسورهای القائی سنسورهای بدون تماس هستند که تنها در مقابل فلزات عکس العمل نشان می
دهند و می توانند فرمان مستقیم به رله ها، شیرهای برقی، سیستمهای اندازه گیری و مدارات
ارسال نمایند. * PLC : کنترل الکتریکی *مانند
اساسکار و ساختمان سنسورهای القائی
ساختمان این سنسورها از چهار طبقه تشکیل می شود: اسیلاتور، دمدولاتور، اشمیت تریگر،
تقویت خروجی. قسمت اساسی این سنسورها از یک اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که
می تواند توسط قطعات فلزی تحت تاثیر قرار گیرد. این اسیلاتور باعث
بوجود آمدن میدان الکترومغناطیسی در قسمت حساسسنسور می شود.
نزدیک شدن یک قطعه فلزی باعث بوجود آمدن جریانهای گردابی در قطعه گردیده و این عمل
سبب جذب انرژی میدان می شود و در نتیجه دامنه اسیلاتور کاهش می یابد. از آنجا که طبقه
دمدلاتور، آشکارساز دامنه اسیلاتور است در نتیجه کاهش دامنه اسیلاتور توسط این قسمت به
طبقه اشمیت تریگر منتقل می شود. کاهش دامنه اسیلاتورباعث فعال شدن خروجی اشمیت
تریگر گردیده و این قسمت نیز به نوبه خود باعث تحریک طبقه خروجی می شود.
است که از آن بمنظور تست فاصله ST قطعه استاندارد: یک قطعه مربعی شکل از فولاد 37
1 و طول ضلع این mm ضخامت قطعه IEC947-5- سوئیچینگ استفاده می شود. استاندارد 2
صففححااتووببلالاگگ
نظرسنجی
آگهی های استخدام
جستجو
تماسبا ما
ممووضووععااتووببلالاگ
( مقاله( ۳٤٥
( دانلود( ۱٥۱
( شبکه توزیع( ۸٥
( برق( ۸۱
( اخبار برق( ٦۱
( علمی( ٥٢
( کنترل( ٤٤
( اتوماسیون( ٤۳
( تولید برق( ٤٢
( انرژی( ۳۸
( ترانسفورماتور( ۳٥
( شبکه( ۳٢
( فضا( ۳٢
( نیروگاه( ۳۱
( معرفی( ٢٩
( بهینه سازی( ٢٦
( کشف( ٢٦
( ترانسمیتر( ٢٤
( ربات( ٢٤
( بیت کوین( ٢۳
( توزیع( ٢٢
( انرژی نو( ٢٢
( فناوری( ٢٢
( بررسی( ٢٢
( الگوریتم( ٢۱
( طراحی( ۱٩
( هارمونیک( ۱٩
(bitcoin(۱٩
( فیزیک( ۱۸
( نرم افزار( ۱٧
( بار( ۱٧
( کیفیت توان( ۱٦
( حفاظت( ۱٦
( انسان( ۱٥
( سنسور( ۱٥
( الکترونیک( ۱٤
( سیستم( ۱٤
ممههننددسممههددییببققااللههاا - ببررققققددررتتککننتتررللااللککتتررووننییککششببککهه ااننتتققااللتتووززییعع ننییررووگگااهه ااججتتممااععیی
این وبلاگ برای تبادل اطلاعات صنعت برق و مطالب اجتماعی طراحی شده است
خخببررخخووااننووببلالاگگ twitter ددننببااللککننییدد google+ ببااممااددرر facebook صصففححههننخخسستت تتممااسسبباامماا ددررییااففتتننظظررووپپییششننههااددششمماا صصففححههممااددرر
مربع در اندازه های زیر می تواند انتخاب شود:
- به اندازه قطر سنسور
- سه برابر
Sn* فاصله سوئیچینگ نامی سنسور 3
ضرایب تصحیح: فاصله سوئیچینگ با کوچکتر شدن ابعاد قطعه استاندارد و یا با بکارگیری فلز
تغییر خواهد کرد. در جدول زیر ضرایب تصحیح برای فلزات مختلف ST دیگری غیر از فولاد 37
نشان داده شده است.
برابر 1.0 ST برای فولاد 37 (KM) ضریب تصحیح
برای نیکل برابر 0.9 (KM) ضریب تصحیح
برای برنج برابر 0.5 (KM) ضریب تصحیح
برای مسبرابر 0.45 (KM) ضریب تصحیح
برای آلومینیوم برابر 0.4 (KM) ضریب تصحیح
10 عمل سوئیچینگ را انجام دهد، mm بعنوان مثال هرگاه یک سنسور در مقابل فولاد از فاصله
4.5 عمل خواهد کرد. mm همان سنسور در مقابل مساز فاصله
Hz فرکانس سوئیچینگ: حداکثر تعداد قطع و وصل یک سنسور در یک ثانیه می باشد. بر حسب
با شرایط زیر اندازه گرفته می شود: DIN EN این پارامتر طبق استاندارد 50010
فاصله بین قطعه استاندارد و سطح حساسسنسور :(S(Switching Distance فاصله سوئیچینگ
**EN به هنگام عمل سوئیچینگ می باشد.**استاندارد 50010
فاصله ای است که در حالت :(Sn(Nominal Switching Distance فاصله سوئیچینگ نامی
متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغیر از قبیل حرارت، ولتاژ تغذیه و غیره تعریف شده
است.
فاصله سوئیچینگ تحت شرایط :(Sr (Effective Switching Distance فاصله سوئیچینگ موثر
ولتاژ نامی و حرارت 20 درجه سلسیوسمی باشد. در این حالت تلرانسها و
Su 0.9 فاصله سوئیچینگ مفید Sn . پارامترهای متغیر نیز در نظر گرفته شده اند
فاصله ای است که در محدوده حرارت و ولتاژ مجاز، عمل :(Useful Switching Distance)
0.81Sn . سوئیچینگ انجام می شود
فاصله ای است که تحت :(Sa (Operating Switching Distance فاصله سوئیچینگ عملیاتی
شرایط مجاز، عملکرد سنسور تضمین شده است.
فاصله بین نقطه وصل شدن (هنگام نزدیک شدن قطعه به سنسور) و نقطه قطع :H هیسترزیس
شدن (هنگام دورشدن قطعه از سنسور) می باشد. حداکثر این مقدار 10 % مقدار نامی می باشد.
**EN 60947-5- **استاندارد 2
و در V قابلیت تکرار فاصله سوئیچینگ مفید تحت ولتاژ تغذیه :(R (Repeatability قابلیت تکرار
شرایط زیر اندازه گیری می شود: حرارت محیط: 23 درجه سلسیوس؛ رطوبت محیط: 50 الی
EN 60947-5- 70 درصد؛ زمان تست: 8 ساعت. (مقدار تلرانسبرای این پارامتر طبق استاندارد 2
0.1 می باشد.( Sr-+ حداکثر
تغییرات فاصله موثر سوئیچینگ در اثر تغییرات دما طبق :(Temperature Drift) پایداری حرارتی
و در محدوده دمای 20 درجه سلسیوس زیر صفر تا 60 درجه EN 60947-5- استاندارد 2
سلسیوسبالای صفر حداکثر 10 % است.
محدوده حرارتی است که در آن محدوده، عملکرد :(Ta (Ambient Temperature حرارت محیط
سنسور تضمین شده است.
.(IP67 (DIN کلاسحفاظتی: 40050
نحوه نصب سنسورهای القائی: هرگاه دو یا چند سنسور القائی در مجاورت هم و یا در مقابل هم
نصب شوند، شرایط زیر باید رعایت
شود:
سنسورهائی هستند که (Flush (Shielded سنسورهای :Flush الف) نحوه نصب سنسورهای القائی
قسمت حساسسنسور توسط پوسته فلزی محصور شده است

اولتراسونیک، آلتراسونیک، سنسور
بر خورد کرده باشید.آلتراسونیک به معنای مافوق صوت Ultrasonic شاید با کلمه آلتراسونیک یا
است.فرکانسهای این محدوده را میتوان بین 40 کیلو هرتز تا چندین مگا هرتز در نظر
گرفت.امواجی با این فرکانسها که کاربردهایی چون سنجش میزان فاصله،سنجش میزان عمق
یک مخزن،تعیین فشار خون یک بیمار،همگن کردن مواد مذاب،استفاده در دریلها جهت ایجاد
ضربه و کارائی بیشتر دریل،تست قطعات صنعتی از نظر کیفی جهت تشخیص شکافها و
سوراخهای ریز و غیره اشاره کرد.
جهت استفاده از این امواج یک سری سنسورهای مخصوص طراحی شده که میتوان این
سنسورها را به دو دسته صنعتی و غیر صنعتی تقسیم بندی کرد.سنسورهای غیر صنعتی در
فرکانسهایی در حدود 40 کیلو هرتز کار میکنند و در بازار با قیمتهای پایین در دسترس
مجزای گیرنده و فرستنده می توان یافت.این دو سنسور pack هستند.این سنسور به صورت دو
واحد نیز وجود دارد. فرکانس تولید شده توسط این سنسور 40 کیلو (pack) به صورت یک پک
هرتز میباشد. به شماتیک درونی این سنسور در شکل زیر توجه کنید.
در

لینک ثابت
نویسنده : uosefmamipoor | دسته : بدون موضوع ، بدون موضوع
...........آه ای خدا ..........

متن آهنگ آه ای خدا مرتضی پاشایی

متن آهنگ آه ای خدا مرتضی پاشایی

 

بشنو تو آهم ای خدا چی بود گناهم ای خدا آه ای خدا ، بشنو این صدا بی پناهم خدا

غیر از شبای سرد من هیشکی نشد همدرد من اینجا خدا ، سنگینه نفس مسمومه هوا

موندم تو دست ِ غم اسیر اینبار تو دستامو بگیر میمیره قلب ِ گوشه گیر بازم تو دستامو بگیر از این همه دلواپسی از غصه های بی کسی پیشت پناه آوردمو بازم به دادم میرسی

 ♫♫♫

قلبم شده دریای خون تسلیم و درگیر جنون آه ای خدا ، بشنو این صدا بیا پیشم بمون

دنیای ما تکراریه تقدیرها اجباریه اینجا همه بی احساسنو دلا تو خالیه

موندم تو دست ِ غم اسیر اینبار تو دستامو بگیر میمیره قلب ِ گوشه گیر بازم تو دستامو بگیر از این همه دلواپسی از غصه های بی کسی پیشت پناه آوردمو بازم به دادم میرسی

 

لینک ثابت
نویسنده : uosefmamipoor | دسته : بدون موضوع ، بدون موضوع
متن آهنگ دلم گرفت از مهدی احمدوند

متن آهنگ دلم گرفت از مهدی احمدوند

ادامه مطلب
نویسنده : uosefmamipoor | دسته : آهنگهای یک دلشکسته ، دلشکسته۳